Phật bản mệnh

Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị.

phật bản mệnh a di đà
phật bản mệnh a di đà

Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân, 8 Phật độ mạng.
Phật bản mệnh không phân biệt nam nữ, không kể giàu nghèo chỉ cần duyên chủ thành tâm làm việc thiện, tâm cung thỉnh cùng đeo vòng hoặc dây có hình vị phật độ mệnh cho con giáp của mình thì ngài sẽ luôn luôn ở bên, bảo vệ bình an, ban trí tuệ, phù trợ cho người đeo trên đường tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, học vấn, sức khỏe, hạnh phúc…ngài bù đắp cho duyên chủ tất cả những gì khuyết thiếu trong cuộc đời.

Hiển thị 1–16 của 21 sản phẩm