menh-kim-hop-mau-gi
Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ?
Ngày cập nhật 04/04/2020

Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ? Đặc điểm người thuộc mệnh kim Kim là yếu tố thứ tư trong thuyết ngũ hành của người Trung Hoa xưa. Hành Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn…

Cẩm nang phong thủy

Xem thêm
menh-kim-hop-mau-gi
Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ?
Ngày cập nhật 04/04/2020

Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ? Đặc điểm người thuộc mệnh kim Kim là yếu tố thứ tư trong thuyết ngũ hành của người Trung Hoa xưa. Hành Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn…

Thuật ngữ phong thủy

Xem thêm
menh-kim-hop-mau-gi
Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ?
Ngày cập nhật 04/04/2020

Mệnh kim hợp màu gì vòng tay hợp mệnh kim ? Đặc điểm người thuộc mệnh kim Kim là yếu tố thứ tư trong thuyết ngũ hành của người Trung Hoa xưa. Hành Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn…