Những ngày tốt trong tháng 5 âm lịch

Những ngày tốt trong tháng 5 âm lịch

Tức từ 3/6/ 2019 đến 2/7/2019
Dành cho các bạn có dự định khai trương , bắt đầu công việc mới , cưới xin , ăn hỏi hay mua bán xe cộ nhà cửa.

?Lưu ý 1 : lịch ngày tốt đc tính theo lịch âm nhưng mình quy đổi ra lịch dương cho mọi người dễ theo dõi.

? Lưu ý 2 : có câu đầu xuôi đuôi lọt , không phải tự nhiên mà phong tục truyền thống bao năm qua phải chọn ngày khi làm việc lớn. Cơ bản là cho cái tâm được an , rồi sau đó mới mong muốn mọi thứ an nhiên , thuận lợi. Theo hay không tuỳ quan niệm mỗi người.

lịch ngày tốt tháng 5
lịch ngày tốt tháng 5

? Lưu ý 3 : tháng này tốt cho 2 tuổi Dần, tuổi Tuất . Là thời điểm thích hợp để tranh thủ khởi sự , phát triển công việc các dự định của bản thân . nhân dịp mua thuận gió hòa mà gieo trồng hạt giống
Riêng tuổi ngọ trong tốt có xấu , trong xấu có tốt , cần lưu ý 1 số họa hại tiềm ẩn , chủ yếu do người ngoài mang tới . Nên sáng suốt khi lựa chọn đường đi tránh quanh co vòng vèo .Phật bản mệnh dành cho tuổi ngọ

Những ngày tốt trong tháng 5 âm năm 2019

? 6/6/2019 – tức mùng 4 tháng 5 năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt. Nhưng tránh chôn cất hay sửa chữa mộ phần.
Tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , chôn cất , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1952 , 2000 , 1970
Giờ hoàng đạo : thìn 7-9g , tỵ 9-11g , thân 15-17g , dậu 17-19g

? 9/6/2019 tức mùng 7 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 7/10
Tốt cho nhiều việc. tốt nhất là làm nhà cầu tài lộc , khai trương, nhâp trạch , khởi sự kinh doanh , giao dịch mua bán lớn , khai trương.
Đồng thời là tam nương : trăm sự đều kỵ , chánh kỵ xuất hành.

Ngày này trong xấu có đẹp , trong đẹp có xấu . Có thể khởi sự đc 1 số việc nhưng kiêng cữ xuất hành đi xa. Chỉ nên lựa chọn trong trường hợp không tìm được ngày khác hợp lý về mặt thời gian

Tuổi không nên chọn ngày này : 1991 , 1979
Giờ hoàng đạo : tỵ 9-11g , thân 15-17g

? 11/6/2019 – tức 9 tháng 5 năm Kỷ Hợi
Điểm 7/10
Tốt cho nhiều việc. tốt nhất là làm nhà cầu tài lộc , khai trương, nhâp trạch , khởi sự kinh doanh , giao dịch mua bán lớn , khai trương.
Đồng thời là ngày vãng vong : trăm sự đều không , chánh kỵ xuất hành.

Ngày này trong xấu có đẹp , trong đẹp có xấu . Có thể khởi sự đc 1 số việc nhưng kiêng cữ xuất hành đi xa. Chỉ nên lựa chọn trong trường hợp không tìm được ngày khác hợp lý về mặt thời gian
Tuổi không nên chọn ngày này: 1981
Giờ hoàng đạo : mão 5-7g , ngọ 11-13g , mùi 13-15g , dậu 17-19g

? 12/6/2019 – tức 10 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Tốt cho mọi việc , tốt nhất là hôn thú , cưới gả , ăn hỏi , tốt cho cầu tài lộc , khai trương , giao dịch mua bán. Tốt cho xuất hành đi xa , làm phúc , khởi sự công việc mới , làm nhà , xây dựng nhà cửa
Tuổi k nên chọn ngày này : 1994 , 1964 ,
Giờ hoàng đạo : mão 5-7g , ngọ 11-13g , mùi 13-15g , dậu 17-19g

?13/6/2019 – tức ngày 11tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Tốt cho mọi việc , tốt nhất là hôn thú , cưới gả , ăn hỏi , tốt cho cầu tài lộc , khai trương , giao dịch mua bán. Tốt cho xuất hành đi xa , làm phúc , khởi sự công việc mới , làm nhà , xây dựng nhà cửa
Tuổi không nên chọn ngày này : 1995 , 1959 , 1965
Giờ hoàng đạo thìn 7-9g , ngọ 11-13g , mùi 13-15g , tuất 19-21g

? 18/6/2019 – tức 16 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.

Tuổi không nên chọn ngày này : 1992 , 1982 , 1952
Giờ hoàng đạo : thìn 7-9g , tỵ 9-11g , thân 15-17g , dậu 17-19g

? 19/6/2019 – tức 17 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1989 , 1973
Giờ hoàng đạo : thìn 7-9g , ngọ 11-13g , mùi 13-15g , tuất 19-21g

? 21/6/2019 – tức 19 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1967 , 1955
Giờ hoàng đạo : mão 5-7g , tỵ 9-11g , thân 15-17g , tuất 19-21g

? 22/6/2019 – tức 20 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1992 , 1984
Giờ hoàng đạo : thìn 7-9g , tỵ 9-11g , mùi 13-15g , tuất 19-21g

? 24/6/2019 – tức 22 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 7/10
Tốt cho nhiều việc. tốt nhất là làm nhà cầu tài lộc , khai trương, nhâp trạch , khởi sự kinh doanh , giao dịch mua bán lớn , khai trương.
Đồng thời là tam nương : trăm sự đều kỵ , chánh kỵ xuất hành.

Ngày này trong xấu có đẹp , trong đẹp có xấu . Có thể khởi sự đc 1 số việc nhưng kiêng cữ xuất hành đi xa. Chỉ nên lựa chọn trong trường hợp không tìm được ngày khác hợp lý về mặt thời gian
Tuổi không nên chọn ngày này : 1994 , 1986
Giờ hoàng đạo : thìn 7-9g , tỵ 9-11g , thân 15-17g , dậu 17-19g

? 26/6/2019 – tức 24 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1972 , 1950 , 1962
Giờ hoàng đạo : mão 5-7g , ngọ 11-13g , thân 15-17g , dậu 17-19g

? 27/6/2019 – tức 25 tháng 5 âm năm Kỷ Hợi
Điểm 8/10
Khởi công trăm việc đều tốt.
Tốt cho tang lễ , tốt cho xuất hành đi xa.
Tốt cho mọi việc tốt nhất là cầu phúc , tế tự , xây nhà , nhâp trạch , cưới gả , xuất hành di chuyển. Khởi sự kinh doanh mưu cầu việc lớn.
Tuổi không nên chọn ngày này : 1973 , 1981
Giờ hoàng đạo : mão 5-7g , tỵ 9-11g , thân 15-17g , tuất 19-21g

Lịch ngày tốt tháng này chỉ có vậy , chúc mọi người 1 tháng mới yên lành , may mắn , công việc thuận lợi và an nhiên
Thiên An  !

Bình luận trên Facebook